Poniedz. 13.00 - 20.00 Wt - Pt: 9.00 - 20.00
recepcja@perioduomed.pl perio@katarzynakrzyszton.pl
Title Image

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Inormacja RODO dla pacjenta

Administratorem danych osobowych jest AKK DENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 01-181 Warszawa, ul. Szlenkierów 1 lok. U10, tel. 22 862 44 38, www.perioduomed.pl, działająca pod firmą PERIO DUOMED Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna.

1. Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania albo zawarcia umowy o leczenie, wymiany korespondencji i utrzymywania kontaktu drogą elektroniczną, telefoniczną oraz zapewnienia bezpieczeństwa.
2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

a. art. 6 ust.1 lit. b. RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
b. art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – uzasadniony interes Administratora – wymiana korespondencji drogą elektroniczną lub telekomunikacyjną i utrzymywanie kontaktu (np. informacja e-mail, sms o terminach wizyt, itp.), zapewnienie bezpieczeństwa (monitoring wizyjny);
c. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069) ,
d. art. 9 ust. 2 lit. h) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej.

3. Dane są podawane dobrowolnie, jednak nie podanie tych danych niemożliwi zawarcie umowy, leczenie, wymianę korespondencji lub utrzymywanie kontaktu oraz uniemożliwi prowadzenie czynności leczniczych.

4. Odbiorcami danych osobowych są lub mogą być: podmioty prowadzące hosting poczty elektronicznej i świadczące na rzecz Administratora usługi outsourcingu informatycznego, prawnego, księgowego, medycznego.
5. Dane medyczne są przetwarzane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
– dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
– dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
– zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
– skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie –  przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
– dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.

6. Wizerunek z monitoringu przechowywany jest przez 30 dni.
7. Dane dotyczące umowy o leczenie przetwarzane są do upływu okresu przedawnienia roszczeń.
8. Dane dotyczące korespondencji elektronicznej przechowywane są do czasu przedawnienia roszczeń.
9. Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, jeśli jest to dopuszczone przepisami prawa.
10. Żądania w zakresie przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres e-mail:
recepcja@perioduomed.pl, nr tel. 504113665 lub na adres pocztowy Administratora z dopiskiem IOD.
11. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie;
12. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
13. Informuje się o ryzyku związanym z zachowaniem poufności przy wykorzystaniu elektronicznych środków przekazu.

Informacja Handlowa

Dane mogą być przetwarzane w celach przesyłania informacji handlowej, innej niż dozwolony przez RODO marketing bezpośredni, przy realizacji zadań gospodarczych Współadministratorów, pod warunkiem wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym zakresie. Brak zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych nie skutkuje odmową wykonania usługi medycznej. Żądania usunięcia danych z bazy marketingowej należy kierować drogą elektroniczną pod adres e-mail recepcja@perioduomed.pl, osobiście w siedzibie Administratora lub listownie na adres Administratora.

Podstawą prawną przetwarzania danych w celach przesyłania informacji handlowej, innej niż dozwolony przez RODO marketing bezpośredni, jest art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 Ustawy Prawo telekomunikacyjne – zgoda na przetwarzanie. Brak zgody na przetwarzanie danych w celach przesyłania informacji handlowej nie skutkuje odmową wykonania usługi medycznej.

Informacja Cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika i przeznaczone są do ułatwiania korzystania ze stron internetowych. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na komputerze oraz nazwę ciasteczka i jego wartość. Informacje zawarte w danym pliku mogą być odczytane wyłącznie przez stronę, z której ten plik pochodzi.

Pliki cookies są niezbędne do prawidłowego działania stron i wykorzystywane są do:
dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego preferencji;
zapamiętywania, czy Użytkownik wyraził zgodę na wyświetlanie na stronie internetowej wybranych treści,
Stosowane są następujące pliki cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Używane są następujące pliki cookies:

i. sesyjne, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej;
ii. stałe, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia plików cookies zgodnie instrukcjami poszczególnych przeglądarek.
Wyłączenie lub zmiana ustawień plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności stron internetowych.

Strona wyposażona jest w:
COOKIE NAME PROVIDER TYPE EXPIRY
_dc_gtm_UA-# perioduomed.pl HTTP 1 day
_ga perioduomed.pl HTTP 2 years
_ga_# perioduomed.pl HTTP 2 years
_gat perioduomed.pl HTTP 1 day
_gid perioduomed.pl HTTP 1 day

Umów wizytę 502 290 666 / (22) 862 44 38